CrystalGemCraft

There are currently 0 players online.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

RageOfFire

Admin

Feed

There are no wall posts here yet.

About

Registered:
3 months ago
Last Seen:
12 hours ago
Profile Views:
131
Minecraft
RageOfFireS

Latest Posts

12 hours ago
Thông báo thử nghiệm (03/12/2023)

Thử nghiệm:

- Giờ resource world sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 1 rương thưởng

Nếu hoạt động ổn sẽ giữ nguyên

5 days ago
Cập nhật (28/11/2023)

- Thay đổi cơ chế các kỹ năng triệu hồi (Giờ sẽ có thêm phụ thuộc vào bằng lên cấp để mạnh hơn)

- Thêm 1 số vật phẩm vào /sgem

- Xóa shop Event

about 1 month ago
Thông báo bảo trì (01/11/2023)

Máy chủ sẽ tiến hành bảo trì từ 14h00 ngày 01/11/2023 tới 16h00 ngày 01/11/2023

Mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này !

about 1 month ago
Cập nhật (27/10/2023)

- Sửa lỗi /class chỉ hiển thị 3 lớp

- Sửa lỗi show item không hoạt động trong máy chủ (Vẫn có thể bị ảnh hưởng 1 số đồ)

- Sửa lỗi không dùng được /skills

about 1 month ago
Thông báo (25/10/2023)

Quà top donate tháng này đã khả dụng:

- Những người thuộc top donate có thể nhận quà từ hôm nay (25/10/2023) tới hết tháng (10/2023)

Cập nhật:

- Giờ người chơi từ level 3 trở lên có thể PvP (Xưa level 10 trở lên)