CrystalGemCraft

There are currently 7 players online.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

RageOfFire

Admin

Feed

There are no wall posts here yet.

About

Registered:
9 months ago
Last Seen:
2 months ago
Profile Views:
1001
Minecraft
RageOfFireS

Latest Posts

2 months ago
📲 Thông báo (14/04/2023) 📲

🔥--------------------------------------🔥

Cập nhật:

- Sự kiện tết Hàn Thực (bởi Yua): https://crystalgemcraft.gitbook.io/wiki/event/coldfoodfestival

- Giảm sức mạnh class Assassin

- Sửa lỗi 1 vài enchant sẽ hoạt động lại như bình thường (Xưa lỗi còn không có tác dụng gì)

- Điều kiện top donate giờ sẽ thay đổi lên 300k

- Thêm dungeon mới The Deep Catacombs

- Thêm xưởng chế tạo mới Paladin

- Thêm vật phẩm vào xưởng chế tạo Mage

- Giờ sẽ chỉ có thể hoạt động tối đa 1 dungeon trong toàn máy chủ

🔥--------------------------------------🔥

 

Tham gia máy chủ tại:

IP: mc.crystalgemcraft.com

 

Website: https://www.crystalgemcraft.com/

Discord: https://discord.crystalgemcraft.com/

Facebook: https://facebook.crystalgemcraft.com/

3 months ago
📲 Thông báo (13/03/2023) 📲

🔥--------------------------------------🔥

Cập nhật:

- Sửa lỗi bug item xưởng kinh nghiệm và xưởng gem stone

- Sửa lỗi không nhận được item blackscroll ở xưởng kinh nghiệm

- Xưởng kinh nghiệm giờ sẽ sử dụng exp thay vì level

🔥--------------------------------------🔥

 

Tham gia máy chủ tại:

IP: mc.crystalgemcraft.com

 

Website: https://www.crystalgemcraft.com/

Discord: https://discord.crystalgemcraft.com/

Facebook: https://facebook.crystalgemcraft.com/

3 months ago
📲 Thông báo (11/03/2023) 📲

🔥-------------------------------------------------------🔥

Thông báo giải thưởng sự kiện fanpage:

- Giải 1: vuxuananh

- Giải 2: ???

- Giải 3: ???

- Giải đặc biệt: vuxuananh

🔥-------------------------------------------------------🔥

Cập nhật:

- Xóa bỏ nhận exp class trong lồng spawner

- Cập nhật xưởng level (đổi kinh nghiệm)

- Sửa lỗi đổi class vẫn giữ thông số attributes

🔥-------------------------------------------------------🔥

 

Tham gia máy chủ tại:

IP: mc.crystalgemcraft.com

 

Website: https://www.crystalgemcraft.com/

Discord: https://discord.crystalgemcraft.com/

Facebook: https://facebook.crystalgemcraft.com/

3 months ago
Thông báo (07/03/2024)

Sự kiện ngày phụ nữ đã bắt đầu !

Xem thêm thông tin tại đây

4 months ago
Thông báo (17/02/2023)

- Cập nhật xưởng donate (Thêm vật phẩm mới)

- Cập nhật xưởng pve (Thêm nâng cấp mới)

- Cập nhật xưởng weapon (Thêm nâng cấp mới)