CrystalGemCraft

There are currently 8 players online.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

RageOfFire

Admin

Feed

There are no wall posts here yet.

About

Registered:
5 months ago
Last Seen:
10 days ago
Profile Views:
430
Minecraft
RageOfFireS

Latest Posts

10 days ago
Thông báo (17/02/2023)

- Cập nhật xưởng donate (Thêm vật phẩm mới)

- Cập nhật xưởng pve (Thêm nâng cấp mới)

- Cập nhật xưởng weapon (Thêm nâng cấp mới)

13 days ago
Thông báo (15/02/2023)

- Giờ Dungeon Hang Rồng Băng sẽ ra phần thưởng cố định

- Giảm bớt phần thưởng không có giá trị cao trong Dungeon Nekat

- Tăng cơ hội rớt vật phẩm nguyên liệu làm bánh chưng

- Giảm nguyên liệu liên quan đến bánh chưng trong xưởng năm mới

- Thêm Dungeon mới WarMage

- Sửa lỗi /nick không hiển thị tên của người chơi

- Giảm tất cả thời gian chờ dungeon xuống 15 phút

14 days ago
Thông báo (14/02/2023)

- Sửa lỗi không hiện thị item

- Phần thưởng dungeon giờ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên

- Tối ưu hóa dungeon Hang rồng băng

- Giờ mua bay sẽ hiển thị thời gian còn lại tại /sgem

- Giảm tiền bán đất

17 days ago
Thông báo (10/02/2023)

- Dân làng không còn trade được những vật phẩm hỗ trợ enchant nữa

- Gỡ bỏ hỗ trợ minecraft bedrock (do không ai chơi)

- Giờ người chơi trong claim có thể tùy chỉnh 1 số hạn chế trong claim của mình (Ví dụ: tắt không cho mob vào claim, ...)

19 days ago
Thông báo (09/02/2023)

- Giờ những người trong cùng /party có thể tham gia dungeon cùng nhau

- Sự kiện x2 nạp thẻ đã bắt đầu (09/02/2023 - 11/02/2023)