CrystalGemCraft

There are currently 3 players online.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Rank miễn phí

Tham gia discord ngay! Để có thể nhận MIỄN PHÍ rank và tương tác trực tiếp với server thông qua discord

📲 Thông báo (13/03/2023) 📲
Started by RageOfFire

RageOfFire

RageOfFire

Admin
Joined
19 Sep 2023
Last Seen
13 Mar 2024
Topics
29
Posts
29

🔥--------------------------------------🔥

Cập nhật:

- Sửa lỗi bug item xưởng kinh nghiệm và xưởng gem stone

- Sửa lỗi không nhận được item blackscroll ở xưởng kinh nghiệm

- Xưởng kinh nghiệm giờ sẽ sử dụng exp thay vì level

🔥--------------------------------------🔥

 

Tham gia máy chủ tại:

IP: mc.crystalgemcraft.com

 

Website: https://www.crystalgemcraft.com/

Discord: https://discord.crystalgemcraft.com/

Facebook: https://facebook.crystalgemcraft.com/

RageOfFire · about 1 month ago