CrystalGemCraft

There are currently 2 players online.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Rank miễn phí

Tham gia discord ngay! Để có thể nhận MIỄN PHÍ rank và tương tác trực tiếp với server thông qua discord

📲 Thông báo (11/03/2023) 📲
Started by RageOfFire

RageOfFire

RageOfFire

Admin
Joined
19 Sep 2023
Last Seen
13 Mar 2024
Topics
29
Posts
29

🔥-------------------------------------------------------🔥

Thông báo giải thưởng sự kiện fanpage:

- Giải 1: vuxuananh

- Giải 2: ???

- Giải 3: ???

- Giải đặc biệt: vuxuananh

🔥-------------------------------------------------------🔥

Cập nhật:

- Xóa bỏ nhận exp class trong lồng spawner

- Cập nhật xưởng level (đổi kinh nghiệm)

- Sửa lỗi đổi class vẫn giữ thông số attributes

🔥-------------------------------------------------------🔥

 

Tham gia máy chủ tại:

IP: mc.crystalgemcraft.com

 

Website: https://www.crystalgemcraft.com/

Discord: https://discord.crystalgemcraft.com/

Facebook: https://facebook.crystalgemcraft.com/

RageOfFire · about 1 month ago