CrystalGemCraft

The server is currently offline.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Rank miễn phí

Tham gia discord ngay! Để có thể nhận MIỄN PHÍ rank và tương tác trực tiếp với server thông qua discord

Thông báo (15/02/2023)
Started by RageOfFire

RageOfFire

RageOfFire

Admin
Joined
19 Sep 2023
Last Seen
13 Mar 2024
Topics
29
Posts
29

- Giờ Dungeon Hang Rồng Băng sẽ ra phần thưởng cố định

- Giảm bớt phần thưởng không có giá trị cao trong Dungeon Nekat

- Tăng cơ hội rớt vật phẩm nguyên liệu làm bánh chưng

- Giảm nguyên liệu liên quan đến bánh chưng trong xưởng năm mới

- Thêm Dungeon mới WarMage

- Sửa lỗi /nick không hiển thị tên của người chơi

- Giảm tất cả thời gian chờ dungeon xuống 15 phút

RageOfFire · about 1 month ago