CrystalGemCraft

There are currently 7 players online.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Rank miễn phí

Tham gia discord ngay! Để có thể nhận MIỄN PHÍ rank và tương tác trực tiếp với server thông qua discord

Thông báo (15/01/2023)
Started by RageOfFire

RageOfFire

RageOfFire

Admin
Joined
19 Sep 2023
Last Seen
17 Feb 2024
Topics
26
Posts
26

- Giờ tung kỹ năng qua class sẽ khác hoạt bằng tráo đổi vật phẩm trên tay

- Xóa bỏ giới hạn hiển thị máu của người chơi

- Thêm /dungeonmenu hỗ trợ người xem các dungeon khả dụng hiện tại

- Giờ người chơi có thể mua thêm block claim bằng tiền mặt

RageOfFire · about 1 month ago