CrystalGemCraft

There are currently 5 players online.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Rank miễn phí

Tham gia discord ngay! Để có thể nhận MIỄN PHÍ rank và tương tác trực tiếp với server thông qua discord

Cập nhật (28/11/2023)
Started by RageOfFire

RageOfFire

RageOfFire

Admin
Joined
19 Sep 2023
Last Seen
17 Feb 2024
Topics
26
Posts
26

- Thay đổi cơ chế các kỹ năng triệu hồi (Giờ sẽ có thêm phụ thuộc vào bằng lên cấp để mạnh hơn)

- Thêm 1 số vật phẩm vào /sgem

- Xóa shop Event

RageOfFire · 3 months ago