CrystalGemCraft

Hiện tại có 1 người chơi trực tuyến.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Rank miễn phí

Tham gia discord ngay! Để có thể nhận MIỄN PHÍ rank và tương tác trực tiếp với server thông qua discord

Người chơi Minecraft Bedrock

Người chơi bằng Minecraft Bedrock để có trải nghiệm tốt nhất trong server hãy để Settings - Video UI - Profile là Classic

Cập nhật (27/10/2023)
Started by RageOfFire

RageOfFire

RageOfFire

Admin
Joined
19 Sep 2023
Last Seen
03 Dec 2023
Topics
15
Posts
15

- Sửa lỗi /class chỉ hiển thị 3 lớp

- Sửa lỗi show item không hoạt động trong máy chủ (Vẫn có thể bị ảnh hưởng 1 số đồ)

- Sửa lỗi không dùng được /skills

RageOfFire · about 1 month ago