CrystalGemCraft

Hiện tại có 1 người chơi trực tuyến.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Rank miễn phí

Tham gia discord ngay! Để có thể nhận MIỄN PHÍ rank và tương tác trực tiếp với server thông qua discord

Người chơi Minecraft Bedrock

Người chơi bằng Minecraft Bedrock để có trải nghiệm tốt nhất trong server hãy để Settings - Video UI - Profile là Classic

Thông báo (25/10/2023)
Started by RageOfFire

RageOfFire

RageOfFire

Admin
Joined
19 Sep 2023
Last Seen
03 Dec 2023
Topics
15
Posts
15

Quà top donate tháng này đã khả dụng:

- Những người thuộc top donate có thể nhận quà từ hôm nay (25/10/2023) tới hết tháng (10/2023)

Cập nhật:

- Giờ người chơi từ level 3 trở lên có thể PvP (Xưa level 10 trở lên)

RageOfFire · about 1 month ago