CrystalGemCraft

Hiện tại có 1 người chơi trực tuyến.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Rank miễn phí

Tham gia discord ngay! Để có thể nhận MIỄN PHÍ rank và tương tác trực tiếp với server thông qua discord

Người chơi Minecraft Bedrock

Người chơi bằng Minecraft Bedrock để có trải nghiệm tốt nhất trong server hãy để Settings - Video UI - Profile là Classic

Cập nhật (24/10/2023)
Started by RageOfFire

RageOfFire

RageOfFire

Admin
Joined
19 Sep 2023
Last Seen
03 Dec 2023
Topics
15
Posts
15

- Sửa lỗi 1 người chơi không craft được item sự kiện

- Sửa lỗi class Warrior chỉ gây 1 sát thương

- Thêm npc thông báo người chơi về các tag khả dụng

- Thêm npc về nhận thưởng Top donate hằng tháng (25 hằng tháng bắt đầu)

- Làm phát sáng các npc nhiệm vụ

- Thêm 1 vật phẩm mới trong /shopgem

RageOfFire · about 1 month ago