CrystalGemCraft

There are currently 7 players online.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Rank miễn phí

Tham gia discord ngay! Để có thể nhận MIỄN PHÍ rank và tương tác trực tiếp với server thông qua discord

Thông báo (20/11/2023)
Started by RageOfFire

RageOfFire

RageOfFire

Admin
Joined
19 Sep 2023
Last Seen
17 Feb 2024
Topics
26
Posts
26

Sự kiện nhân ngày phụ nữ Việt Nam chính thức bắt đầu thông tin thêm tại đây:

https://crystalgemcraft.gitbook.io/wiki/event/womenday

Sửa đổi:

- Sửa lỗi hệ thống skill mới làm phiền người chơi (Giờ khi ngồi xuống mới bắt đầu thực hiện combo)

- Thêm 2 xưởng chế tạo mới tại /xuongchetao

RageOfFire · 4 months ago