CrystalGemCraft

There are currently 4 players online.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Rank miễn phí

Tham gia discord ngay! Để có thể nhận MIỄN PHÍ rank và tương tác trực tiếp với server thông qua discord

Cookie Notice

This widget requires cookies

Latest Posts

RageOfFire
Thông báo (17/02/2023) RageOfFire · 10 days ago
RageOfFire
Thông báo (15/02/2023) RageOfFire · 13 days ago
RageOfFire
Thông báo (14/02/2023) RageOfFire · 14 days ago
RageOfFire
Thông báo (10/02/2023) RageOfFire · 17 days ago
RageOfFire
Thông báo (09/02/2023) RageOfFire · 19 days ago
Thông báo (17/02/2023)
10 days ago

- Cập nhật xưởng donate (Thêm vật phẩm mới)

- Cập nhật xưởng pve (Thêm nâng cấp mới)

- Cập nhật xưởng weapon (Thêm nâng cấp mới)

Thông báo (15/02/2023)
13 days ago

- Giờ Dungeon Hang Rồng Băng sẽ ra phần thưởng cố định

- Giảm bớt phần thưởng không có giá trị cao trong Dungeon Nekat

- Tăng cơ hội rớt vật phẩm nguyên liệu làm bánh chưng

- Giảm nguyên liệu liên quan đến bánh chưng trong xưởng năm mới

- Thêm Dungeon mới WarMage

- Sửa lỗi /nick không hiển thị tên của người chơi

- Giảm tất cả thời gian chờ dungeon xuống 15 ph&uacut...

Thông báo (14/02/2023)
14 days ago

- Sửa lỗi không hiện thị item

- Phần thưởng dungeon giờ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên

- Tối ưu hóa dungeon Hang rồng băng

- Giờ mua bay sẽ hiển thị thời gian còn lại tại /sgem

- Giảm tiền bán đất

Thông báo (10/02/2023)
17 days ago

- Dân làng không còn trade được những vật phẩm hỗ trợ enchant nữa

- Gỡ bỏ hỗ trợ minecraft bedrock (do không ai chơi)

- Giờ người chơi trong claim có thể tùy chỉnh 1 số hạn chế trong claim của mình (Ví dụ: tắt không cho mob vào claim, ...)

Thông báo (09/02/2023)
19 days ago

- Giờ những người trong cùng /party có thể tham gia dungeon cùng nhau

- Sự kiện x2 nạp thẻ đã bắt đầu (09/02/2023 - 11/02/2023)

Online Staff

There are no staff members online.
Total online staff: 0

Online Users

There are no users online.
Total online users: 0

Statistics

Total Threads
26
Total Posts
26
Users Registered
60
Latest Member

Cookie Notice

This widget requires cookies