CrystalGemCraft

There are currently 7 players online.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Rank miễn phí

Tham gia discord ngay! Để có thể nhận MIỄN PHÍ rank và tương tác trực tiếp với server thông qua discord

Cookie Notice

This widget requires cookies

Latest Posts

RageOfFire
📲 Thông báo (14/04/2023) 📲 RageOfFire · 2 months ago
RageOfFire
📲 Thông báo (13/03/2023) 📲 RageOfFire · 3 months ago
RageOfFire
📲 Thông báo (11/03/2023) 📲 RageOfFire · 3 months ago
RageOfFire
Thông báo (07/03/2024) RageOfFire · 3 months ago
RageOfFire
Thông báo (17/02/2023) RageOfFire · 4 months ago
📲 Thông báo (14/04/2023) 📲
2 months ago

🔥--------------------------------------🔥

Cập nhật:

- Sự kiện tết Hàn Thực (bởi Yua): https://crystalgemcraft.gitbook.io/wiki/event/coldfoodfestival

- Giảm sức mạnh class Assassin

- Sửa lỗi 1 vài enchant sẽ hoạt động lại như bình thường (Xưa lỗi còn không có tác dụng gì)

- Điều kiện top donate giờ sẽ thay đổi lên 300k

- Thêm dungeon mới The Deep Catacombs

<span... />

📲 Thông báo (13/03/2023) 📲
3 months ago

🔥--------------------------------------🔥

Cập nhật:

- Sửa lỗi bug item xưởng kinh nghiệm và xưởng gem stone

- Sửa lỗi không nhận được item blackscroll ở xưởng kinh nghiệm

- Xưởng kinh nghiệm giờ sẽ sử dụng exp thay vì level

🔥--------------------------------------🔥

 

Tham gia máy chủ tại:

IP: mc.crystalgemcraft.com<...

📲 Thông báo (11/03/2023) 📲
3 months ago

🔥-------------------------------------------------------🔥

Thông báo giải thưởng sự kiện fanpage:

- Giải 1: vuxuananh

- Giải 2: ???

- Giải 3: ???

- Giải đặc biệt: vuxuananh

🔥-------------------------------------------------------🔥

Cập nhật:

- Xóa bỏ nhận exp class trong lồng spawner

- Cập ...

Thông báo (07/03/2024)
3 months ago

Sự kiện ngày phụ nữ đã bắt đầu !

Xem thêm thông tin tại đây

Thông báo (17/02/2023)
4 months ago

- Cập nhật xưởng donate (Thêm vật phẩm mới)

- Cập nhật xưởng pve (Thêm nâng cấp mới)

- Cập nhật xưởng weapon (Thêm nâng cấp mới)

Online Staff

There are no staff members online.
Total online staff: 0

Online Users

There are no users online.
Total online users: 0

Statistics

Total Threads
30
Total Posts
30
Users Registered
82
Latest Member

Cookie Notice

This widget requires cookies